Avstemming av klientkonto og klientansvar

Klientkonti skal avstemmes mot bokført saldo, samt at klientkonto skal avstemmes mot bokført klientansvar hver måned. Eventuelle avvik må ryddes opp i umiddelbart. Gode bokførings- og avstemmingsrutiner hindrer at feil ligger uoppdaget i regnskapet og sikrer at man til enhver tid har god oversikt over hvilke klienter man skylder penger. Dersom en klient har feilbetalt eller dobbeltbetalt en faktura slik at det er betalt for mye, skal dette behandles som klientmidler. Pengene overføres til klientkonto dersom overskytende beløp ikke umiddelbart tilbakebetales til klienten.
Det kan være fristende å overføre midler fra klientkonto til egen konto ved avslutning av en sak. Dette er imidlertid ikke tillatt før klienten har mottatt faktura. Faktura skal inneholde en spesifikasjon av ytelsens art. For advokattjenester er ytelsen ofte ikke naturlig avgrenset og må derfor spesifiseres tilstrekkelig.