Ajourhold regnskap

Noe av det viktigste når det gjelder drift av en virksomhet og regnskap er å påse at regnskapsføringen er tilstrekkelig ajourført. Det er vanskelig å følge med på driften dersom man ikke har ajourførte tall å se på. Samtidig øker risikoen for feil når man ikke får gjennomført tilstrekkelige avstemminger som kan oppdage eventuelle feil. Regnskapet må være ajourført senest innen levering av mva-oppgaven for gjeldende termin.