mars 2020

Ajourhold regnskap

Noe av det viktigste når det gjelder drift av en virksomhet og regnskap er å påse at regnskapsføringen er tilstrekkelig ajourført. Det er vanskelig å følge med på driften dersom man ikke har ajourførte tall å se på. Samtidig øker risikoen for feil når man ikke får gjennomført tilstrekkelige avstemminger som kan oppdage eventuelle feil. …

Ajourhold regnskap Les mer »

Årsregnskap

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Regnskapet skal revideres av en autorisert revisor. Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen 30.04, dvs. samme frist som innsendelse av egenerklæring til Tilsynsrådet.